O nas

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność 14 lutego 2012 r.

Dwukrotnie dokonywano zmian w statucie: w marcu 2012 r. i w lipcu 2012 r. - zmiana dotyczyła powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego.

 

Realizacja celów statutowych odbywa się stosownie do bieżących możliwości Stowarzyszenia.