Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ''Nasz Powiat''

95-060 Brzeziny,  
Konstytucji 3 Maja 5

NIP:  8331398704

e-mail:  naszpowiat@interia.eu

numer rachunku bankowego: 30928810823911523820000010