cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju  Powiatu Brzezińskiego, pielęgnowanie tradycji, integrowanie społeczności lokalnej, propagowanie oraz rozwijanie aktywności życiowej młodzieży, osób dojrzałych, starszych, niepełnosprawnych oraz organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do nawiązywania współpracy między organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta i gmin powiatu brzezińskiego oraz powiatów i miejscowości partnerskich w kraju i zagranicą.