Aktywny Senior

 Podsumowanie projektu "Aktywny Senior"

 

  

                                           

Lista uczestników biorących udział w projekcie "Aktywny Senior"

 

   l.p.    nazwisko i imię

   1. Kolik Wiesława
   2. Adamczyk Zenon
   3. Okrasa Helena
   4.Sadowska Zofia
   5. Nowakowski Zbigniew
   6. Wochna Maria
   7.Kuczkowska Helena
   8. Stańczyk Wiesława
   9.Gajewiak Jadwiga
  10. Hewanicka Ewa
   11. Sokołowski Zbigniew
   12. Gierk Maria
   13. Kałucka Feliksa
   14.Wołkowicz Małgorzata
   15. Białoskórska Iwona
   16. Lewandowska Barbara
   17.Jatczak Anna
   18. Rusik Jolanta
   19. Olewińska Krystyna
   20. Tomecka Ludwika
   21. Tomczak Zofia
   22. Durańska Elżbieta
   23. Cierpicka Czesława
   24. Lewandowska Stanisława
   25. Malczewska Ewa
   26. Jastrzębski Jerzy
   27. Słaba Krystyna
   28. Cichecki Jerzy
   29. Wasiak Jadwiga
   30. Nowakowska Janina
   31. Kurowska Iwona
   32. Głowacka Teresa
   33. Trzewikowska Wiesława
   34. Kulesza Teresa
   35. Mulczyk Lucyna
   36.Loba Teresa
   37. Rudnicka Dorota
   38. Krawczyk Marianna
   39. Abramczyk Krystyna

   40. Cichecka Mirosława
   41. Gzowska Teresa
   42. Stańczyk Barbara                                    
   43. Kawka Danuta
   44. Daszkiewicz Regina
   45. Jochman Krystyna
   46. Krawczyk Teresa
   47.Walczak Barbara
   48. Jaremko Czesława
   49. Lewandowska Halina
   50. Misztal Zofia
   51. Olasik Zofia
   52. Cuchra Danuta

 

 

Lista uczestników zajęć w ramach projektu "Aktywny Senior"

(z podziałem na grupy tematyczne)

 

Lista uczestników   -   nauka obsługi komputera

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 12.00 – 13.30


 Lp.      Nazwisko i imię
 
1.     Abramczyk Krystyna
 2.     Cichecka Mirosława
 3.     Adamczyk Zenon
 4.     Gzowska Teresa
 5.     Stańczyk Barbara
 6.     Kawka Danuta
 7.     Tomczak Zofia
 8.     Durańska Elżbieta
 9.     Daszkiewicz Regina
10.    Tomecka Ludwika

 


 Lista uczestników    -   nauka języka angielskiego

 Zajęcia odbywają się we wtorek w godz. 9.00 – 10.30  
                                 
 Lp.      Nazwisko i imię
 1.     Kolik Wiesława
 2.     Adamczyk Zenon
 3.     Okrasa Helena
 4.     Sadowska Zofia
 5.     Nowakowski Zbigniew
 6.     Wochna Maria
 7.     Kuczkowska Helena
 8.     Stańczyk Wiesława
 9.     Gajewiak Jadwiga
 10.    Hewanicka Ewa
 11.    Sokołowski Zbigniew
 12.    Gierk Maria
 13.    Kałucka Lucyna
 14.    Wołkowicz Małgorzata
 15.    Białoskórska Iwona

 

 

  Lista uczestników   -   warsztaty kulinarne

   Zajęcia odbędą się w podanym później terminie
             
                    
  Lp.      Nazwisko i imię
 1.     Sadowska Zofia
 2.     Lewandowska Barbara
 3.     Jatczak Anna
 4.     Rusik Jolanta
 5.     Loba Teresa
 6.     Krawczyk Marianna
 7.     Jochman Krystyna
 8.     Krawczyk Teresa
 9.     Lewandowska Halina
 10.   Olasik Zofia
 11.   Cuchra Danuta
 12.   Nowaczyk Anna

 

Lista uczestników    -   nordic walking

  Zajęcia odbędą się po uzgodnieniu z prowadzącym,  

   w zależności od warunków atmosferycznych                 

 Lp.      Nazwisko i imię
 1.     Kolik Wiesława
 2.     Misztal Zofia
 3.     Białoskórska Iwona
 4      Lewandowska Barbara
 5..     Rusik Jolanta
 6.     Cierpicka Czesława
 7.     Lewandowska Stanisława
 8.     Malczewska Ewa
 9.     Jastrzębski Jerzy
 10.   Słaba Krystyna

 

 

 Lista uczestników    -   grota solna

    Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach przedpołudniowych
    w podziale na grupy

grupa I    –  godz. 10.30 – 11.00 (W. Stańczyk, A. Jatczak,Z. Olesik, Z. Tomczak)

grupa II  –  godz. 11.10 – 11.40 (J. Cichecki, L. Mulczyk, K. Abramczyk, D. Kawka)

grupa III -  godz. 11.50 – 12.20 (T. Krawczyk, B. Walczak, Cz. Jaremko, Z. Misztal)
                     
   Lp.      Nazwisko i imię
   1.     Stańczyk Wiesława
   2.     Jatczak Anna
   3.     Olasik Zofia
   4.     Tomczak Zofia
   5.     Cichecki Jerzy
   6.     Mulczyk Lucyna
   7.     Abramczyk Krystyna
   8.     Kawka Danuta
   9.     Krawczyk Teresa
  10.    Walczak Barbara
  11.     Jaremko Czesława
  12.     Misztal Zofia
 

 

  Lista uczestników    -   basen

    Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 11.00 – 12.00   
                         
  Lp.      Nazwisko i imię
 1.     Nowakowski Zbigniew
 2.     Kuczkowska Helena
 3.    Olewińska Krystyna
 4 .   Nowakowska Janina
 5.     Jastrzębski Jerzy
 6.     Cichecki Jerzy
 7.     Wasiak Jadwiga
 8.     Gierk Maria
 9.     Kurowska Iwona
 11.    Głowacka Teresa
 11.    Kulesza Teresa
 12.    Rudnicka Dorota
 13.    Krawczyk Marianna
 14.   Daszkiewicz Janina
 15.    Lewandowska Halina

 

   Lista uczestników   -   zajęcia rekreacyjno – usprawniające  

   Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00
             
  Lp.      Nazwisko i imię
 1.     Okrasa Helena
 2.     Wochna Maria
 3.     Gajewiak Jadwiga
 4.     Hewanicka Ewa
 5.     Tomecka Ludwika
 6.     Durańska Elżbieta
 7      Cierpicka Czesława
 8..    Słaba Krystyna
 9.     Wasiak Jadwiga
 10.   Głowacka Teresa
 11.   Trzewikowska Wanda
 12.   Kulesza Teresa
 13.   Mulczyk Lucyna
 14.   Loba Teresa
 15.   Jaremko Czesława

 

 

 

 

                    

 

                                              

Projekt  ''Aktywny Senior''
 współfinansowany ze środków  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
___________________________________________________________________
            
               Zapraszamy do udziału w projekcie ''Aktywny Senior''

         Warunkiem uczestnictwa w  projekcie jest  spełnienie wymogu wieku 60 +, podpisanie deklaracji uczestnictwa oraz kolejność zgłoszeń. Każde z zadań ma ograniczoną liczbę miejsc. Każdy ze zgłaszających  musi wybrać 2 zadania, w których będzie uczestniczył, o udziale w nich decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby,  które nie uczestniczyły w projekcie ''Edukacja w wieku 60+''.
Adresatami zadania  publicznego są osoby po 60 roku życia, będący mieszkańcami Powiatu Brzezińskiego.

Zapisy do udziału w projekcie  odbędą się w dniu 6 listopada 2013 r. od godziny 16.00

w świetlicy Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
                                                                                     


 Organizator

 Stowarzyszenie ,,Nasz Powiat”

 

                     

 

 Stowarzyszenie "Nasz Powiat"
w okresie od 01.11.2013 r. do 31.12.2013 r.
realizuje projekt "Aktywny Senior"

Całkowity koszt projektu to kwota 22 290 zł,
z tego 20 000 zł stanowi kwota dotacji z MPiPS.

Celem projektu jest wyposażenie 52 osób po 60 roku życia, będących mieszkańcami Powiatu Brzezińskiego, w nowe umiejętności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach o charakterze edukacyjnym.


Osoby w wieku 60+ będą mogły wziąć udział w:

  •     wycieczkach do kina i teatru,
  •     zajęciach nauki języka angielskiego,
  •     zajęciach nauki obsługi komputera,
  •     zajęciach z nordic walkingu,
  •     zajęciach rekreacyjno - usprawniających,
  •     aerobicu na basenie,
  •     warsztatach kulinarnych,
  •     zajęciach w grocie solnej,
  •     warsztatach ze specjalistami.Starosta Brzeziński

Edmund Kotecki

                  Prezes Stowarzyszenia "Nasz Powiat"

Jolanta Wojciechowska