Aktualności

Walne zebranie sprawozdawcze w Stowarzyszeniu

06/04/2019

29 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ,,Nasz Powiat’’. Sprawozdania z działalności Zarządu kolejno przedstawiali :  prezes Jolanta Wojciechowska, księgowa Jadwiga Okrasa i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Renata Kobiera.


Przewodnicząca Zebrania Jolanta Wojciechowska serdecznie  podziękowała  wszystkim, którzy swoją pracą, zaangażowaniem wspierali Stowarzyszenie przez ostatni rok, mianowicie  Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, dyrekcji  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Annie Sokołowskiej  i  Iwonie Dudka,  Katarzynie  Kaweckiej za prowadzenie strony internetowej i  księgowej  Jadwidze Okrasa.

Zainteresowanych  naszą działalnością  zapraszam  do  załadki Działalność Stowarzyszenia,  gdzie  są zamieszczone sprawozdania Zarządu.

Wstecz