Aktualności

Zajęcia już 3 września 2018 r.

01/06/2018

Słuchaczy UTW i wszystkich zainteresowanych informuję, że  po wakacjach  rozpoczynamy zajęcia  już 3 września 2018 r. o godz. 16.30, ponieważ uczestniczymy w  Projekcie  Senior w zagrożeniu nr 0016/UTW/2018/93 realizowany w ramach działania ,,Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku’’ przez Uniwersytet Łódzki, który zawiera bogatą ofertę  zajęć dla słuchaczy UTW.

Rodzaje zajęć i terminy będą umieszczone na naszej stronie w terminie późniejszym, po ostatecznym  ustaleniu prowadzących  zajęcia.

Wstecz