Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Powiat

13/06/2021

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego
„NASZ POWIAT” zaprasza członków na walne zebranie, które odbędzie się
w dniu 18 czerwca 2021 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej PCPR
 w Brzezinach.
W przypadku braku statutowej większości wyznacza się drugi
termin zebrania na dzień 18 czerwca 2021 r. o godzinie 17.15

 

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarz zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności za 2020 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2020 r.
7. Absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na
rok bieżący.
9. Dyskusja.
10 Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11 Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13 Zakończenie zebrania.

Zaproszenie w formacie PDFWstecz