Aktualności

Podziękowania za pomoc w organizacji Festiwalu Kultury Regionalnej

06/09/2020

Logo

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu Festiwalu Kultury Regionalnej w naszym województwie,

 

a przede wszystkim dla:

 

 

 

Pani Renaty Kobiery – Starosty Brzezińskiego

 

ojca Benedykta Korduli – proboszcza Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

 

Pani Ewy Marciniak dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach oraz wszystkich pracowników i podopiecznych ŚDS

 

Pani Aldony Świderek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie i pracowników DPS

 

Koła Gospodyń Wiejskich z Zalesia

 

Pani Marii Pisarskiej – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach

 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Jasienina

 

Pracowników Starostwa Powiatowego w Brzezinach: Pana Krzysztofa Nowakowskiego, Pana Jacka Wiry, Pana Dariusza Kolasa, Pana Leszka Donasza, Pana Krzysztofa Dębskiego, Pani Bożeny Skonecznej, Pana Jerzego Leśniewskiego

 

Stowarzyszenia Seniorów „Integracja

 

Państwa Jana i Mirosławy Szymańskich z Witkowic

 

Jury: Pani Joanny Kierner, Pani Elżbiety Ołubek, Pani Joanny Paprockiej

 

Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „ Ja- Ty- My”

 

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie

 

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”


 

Wstecz