Aktualności

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” rozpoczyna współpracę z Państwową Uczelnią im. Stefana Batorego w Skierniewicach.

25/01/2020 Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” rozpoczyna współpracę  z  Państwową Uczelnią im. Stefana Batorego w Skierniewicach.


    W dniu 15 stycznia 2020 r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w osobach Prezesa oraz Wiceprezesa podpisali z Rektorem Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach porozumienie, którego celem jest aktywizacja społeczna osób starszych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

   Współpraca obejmować będzie wspólne działania polegające m.in. na: organizacji warsztatów, wykładów, konferencji, sesji i seminariów. Podpisane porozumienie umożliwi również słuchaczom UTW korzystanie z zasobów biblioteki Uczelni, realizacji wspólnych projektów, upowszechnianiu i promowaniu informacji na temat działań Uczelni i Stowarzyszenia.

 
Wstecz