Aktualności

Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki

15/10/2019 Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki

   Dnia 9 października 2019 r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego uroczyście powitali kolejny rok akademicki 2019/20.
   Zaproszenie na  uroczystość przyjęli: Renata Kobiera - Starosta Brzeziński,  Ryszard Śliwkiewicz - Wicestarosta,  Krzysztof Bogdański - Przewodniczący Rady Powiatu oraz Beata Kaczmarska i Krzysztof Kotynia - Członkowie Zarządu Powiatu

.
   W  wykładzie inauguracyjnym p. Marek Markiewicz, polityk, dziennikarz, adwokat,  wykładowca akademicki, nawiązał do czasu i sposobu uchwalenia Konstytucji RP. Szczególnie skupił się na analizie preambuły, do jakich wartości się odwołuje, i co zawiera. W doktrynie uważa się, że preambuła nie ma charakteru normatywnego, jednak odgrywa istotną rolę w wykładni przepisów zawartych w danym akcie.
Pani J. Wojciechowska przedstawiła nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia, którego Prezes Jacek Szeligowski zaprosił słuchaczy do współpracy w tworzeniu programu działania UTW.
Pani Renata Kobiera  życzyła słuchaczom  interesujących wykładów, atrakcyjnych zajęć  i owocnej  współpracy z nowym Zarządem Stowarzyszenia  "Nasz Powiat".
Przy słodkim poczęstunku  wymieniano poglądy, padały pomysły i propozycje dotyczące dalszego funkcjonowania UTW.

 

>>galeria zdjęć

 

Kolejny wykład zaplanowano na 23 października 2019 r. godz. 16.30.

Wstecz