Aktualności

Minęło 7 lat działalności...

14/09/2019 Minęło 7 lat działalności...

W dniu 14 lutego 2019 r. upłynęło 7 lat od zarejestrowania Stowarzyszenia. W dniu 21maja 2012 r. odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego, który dzisiaj skupia ponad 160 członków. Inicjatorem i pomysłodawcą powołania Stowarzyszenia był Starosta Brzeziński Edmund Kotecki
Cele Stowarzyszenia realizowane były przez:

I. Wykłady
W okresie siedmiu lat odbyło się 100 wykładów : w roku 2012 - 9 wykładów,
w roku 2013 - 20, w 2014 roku – 13, w 2015 roku – również 13, w 2016 roku – 14 ,
w 2017 roku – 12, w 2018 roku - 12 , wreszcie w 2019 roku - 7 wykładów.
Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem,  wiele z nich ze względu na tematykę, miało charakter otwarty.
Wśród zaproszonych przez nas wykładowców byli  przedstawiciele nauki, kultury, polityki i zdrowia. Gościliśmy m.in. dr Mariusza Nyka, dr Krzysztofa Grzelaka,
prof. Tomasza Boreckiego, o. Leona Knabita, prof. Eugeniusza Wojciechowskiego
dr hab. Annę Kowalską - Pietrzak, prof. Józefa Drzewoskiego, psycholog Ewę Czernik, satyryka Jacka Fedorowicza, ministra Stanisława Cioska, ks. dr Zbigniewa Tracza, senatora Ryszarda Bonisławskiego, dr n. med. Andrzeja Łupińskiego, prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, prof. Adama Dzikiego, dr Jana Przybyła i dr Walentynę Wnuk.
II. Teatr / Kino
W omawianym okresie zorganizowaliśmy 43 wyjazdy na spektakle teatralne do łódzkich teatrów,  każdorazowo grupa  liczyła od 30 - 50 osób.

III. Wycieczki i inne działania
1.  Impreza integracyjna w dniu 5 lutego 2016 r.  –"Studniówka BIS 2016"
2.  Zabawa taneczna w dniu 11 czerwca 2016 r. – "Senioralia 2015/2016"
3.  Wycieczka do Planetarium w Łodzi 26.10.2016 r.- "Gwiazdozbiory jesiennego nieba"
4.  Impreza karnawałowa - w dniu 27 lutego 2016 r. - "Ostatki"
5.  Udział w prelekcji   pt. "Depresja – porozmawiajmy" – 24 lutego 2017 r.
6.  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, występ zespołu wokalnego „Brzezinianki”-14.03.2017r.  7.  Rajd 3-dniowy – "Szlakiem architektury drewnianej – Łódzkie 2017" – w dniach
     12-14 czerwca 2017 r. (udział wzięło 40 słuchaczy UTW)
8.  W dniu 12 października 2017 r. udział w akcji Narodowego Czytania  "Wesela".
9.  Uczestnictwo w warsztatach psychologicznych zorganizowanych przez FIO i Fundację            Subvenio, cztery osoby wyjechały do Uniejowa na 3-dniowy "Trening Seniorów"
10. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, koncert artysty Janusza Nowańskiego - 15 marca 2017 11. W dniu 29 maja 2018 r. wycieczka do Uniejowa, w której udział wzięło 45 osób
12. W dniu 13 września 2018 r. wycieczka do Spały, w której  uczestniczyło 50 osób
13. W dniu 22 października 2018 r. wycieczka do Bełchatowa dla 50 osób
14. Zabawa karnawałowa - 17 lutego 2019 r., w której uczestniczyło 40 osób
15. W dniu 27 marca 2019 r. grupa 15 słuchaczy wzięła udział  w I Ogólnopolskim Kongresie w Warszawie "Pacjent w Centrum Uwagi". 
IV. Zajęcia dla słuchaczy UTW 
●    Zajęcia nauki języka angielskiego prowadziły: p. Aleksandra Klimczak-Cyganek,
            p. Agnieszka Dmowska, p. Maria Nockowska, p. Lidia Jakubowska
            i p. Małgorzata Sikora.
●    Zajęcia rekreacyjne ( aerobic) - prowadziła p. Małgorzata Stawińska
●    Zajęcia nauki obsługi komputera - prowadziły p. Katarzyna Kawecka
i p. Ewa Kowalczyk
●    Zajęcia taneczne - prowadził p. Paweł Zybała
●    Zajęcia kulinarne – prowadziła p. Marianna Walak i p. Iwona Dudka
●    Zajęcia nauki pływania na basenie – prowadzili instruktorzy/ratownicy

V. Realizacja projektów
W okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy łącznie 30 projektów, których beneficjentami byli słuchacze UTW oraz  mieszkańcy powiatu. 
Projekty te współfinansował  m.in.  Urząd Marszałkowski w Łodzi i Powiat Brzeziński.
W styczniu 2015 r. Stowarzyszenie otrzymało statuetkę Lidera Promocji Powiatu Brzezińskiego.

Wstecz