Aktualności

,,Opera daje powera" - realizujemy projekt

03/06/2019

    W 2019 roku przypada 200 rocznica urodzin znanego kompozytora Stanisława Moniuszki.  Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat" podkreślając wagę tego wydarzenia,  realizuje projekt edukacyjny adresowany dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu brzezińskiego pod hasłem "Opera daje powera".
   W ramach programu zaplanowano objąć operową edukacją muzyczną 50 osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież  wyjechała na  operę do Teatru Wielkiego w Łodzi, zaś  w dniu 7 czerwca  wyjeżdża na koncert do Filharmonii Łódzkiej "Viva Moniuszko – Stanisławowi Moniuszce w 200- lecie urodzin".
   Młodzież uczestniczyła  w warsztatach artystycznych , które odbyły się w Teatrze Wielkim w Łodzi, w podziale na grupy tematyczne : muzyczne, taneczne, scenograficzne. Dzięki nim młodzi ludzie mogli odkryć w sobie różne pasje artystyczne i zapoznać się z pracą w teatrze.
   W ramach projektu zostały zorganizowane 2 - dniowe warsztaty muzyczne dla miłośników pieśni Moniuszki. Adresowane były dla chętnych  w każdym przedziale wiekowym - dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz członków chórów amatorskich pod hasłem "Zaśpiewaj na urodzinach Moniuszki". Podczas warsztatów pod okiem instruktorów – muzyków wzięli na warsztat najpiękniejsze pieśni Stanisława Moniuszki. Uczestnicy warsztatów  zaśpiewali  wybrane  utwory St. Moniuszki wspólnie z zawodowym śpiewakiem operowym p. Stanisławem Kiernerem.   Dowodem na wspólne śpiewanie jest  zdjęcie wykonane  w dniu 31 mają na Święcie Powiatu Brzezińskiego.


Projekt zakończy się we wrześniu uroczystym koncertem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzezinach.


   Zadanie stanowi odpowiedź na potrzeby młodych ludzi , którzy chcieliby pogłębić swoją edukację muzyczną, a z różnych względów głównie finansowych, mają ograniczone możliwości w tym zakresie. Dla uczniów  to niepowtarzalna szansa na wyjazd do filharmonii czy  na operę  i spotkanie z artystami. Zadanie jest propozycją na poszukiwanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, jest szansą na zetknięcie się z kultura wysoką, na wzbogacenie swoich muzycznych doświadczeń.
Cele jakie przyświecały realizatorom zadania to:  popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki, pogłębianie edukacji muzycznej i operowej, propagowanie kultury i rozbudzanie pasji muzycznej,  integracja różnych środowisk poprzez  udział w warsztatach i wspólnym śpiewaniu.

 

Projekt jest  dofinansowany  z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

                        

 

Wstecz