Gaudeamus Igitur

 

"Gaudeamus" jest tradycyjną pieśnią uniwersytecką od ponad dwustu lat, i nadal odgrywaną

 (a niekiedy również odśpiewywaną przez studentów i profesorów) podczas rozpoczęcia roku akademickiego, wręczania dyplomów i innych ważnych dla uczelni uroczystości.
 W przeszłości była to także studencka pieśń biesiadna, przedstawiająca swobodę i radość życia studenckiego.
Hymn "Gaudeamus" jest powszechnie uznawany za najstarszą zachowaną pieśń studencką. Według niektórych źródeł został napisany już w XIII w.
Choć "Gaudeamus" został przetłumaczony na wiele języków świata, nadal najczęściej śpiewa się go po łacinie. W skróconej wersji śpiewana jest tylko zwrotka pierwsza i czwarta.