Działalność Stowarzyszenia

 

 Protokół
z  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  
Członków Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ,,Nasz Powiat’’
w dniu 11 września 2019 r. godz. 16.30

 

 

Sprawozdanie   z działalności

Stowarzyszenia  Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” 

za okres od 14.02.2012 r.  – 30.06.2019 r.

 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu  Stowarzyszenia  Rozwoju Powiatu  Brzezińskiego ''Nasz Powiat''

za okres od 01.01. -31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe

za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat"

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny


Sprawozdanie  merytoryczne Zarządu
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
z działalności Stowarzyszenia  Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat"

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2017 r.– 31.12.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 To już 5 lat !!!

         

Jubileusz Stowarzyszenia  Rozwoju

Powiatu Brzezińskiego

''Nasz Powiat''

i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

                                                                                                               

    Rok 2017 jest dla Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat" rokiem jubileuszowym. W  lutym minęło pięć lat od zarejestrowania Stowarzyszenia, które rozpoczęło działalność 14 lutego 2012 r., natomiast 21 maja 2012 r. odbyła się ,,mała’’ inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego. Inicjatorem i pomysłodawcą Stowarzyszenia był Starosta Edmund Kotecki, a członkami /założycielami / - uczestnicy pierwszego zebrania , które odbyło się 28 listopada 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja nr 5, gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia.
    W dniu 27 maja 2017 r. na festynie z okazji Święta Powiatu, Starosta Edmund Kotecki na ręce Jolanty Wojciechowskiej – prezes Stowarzyszenia ,,Nasz Powiat’’, które prowadzi brzeziński Uniwersytet Trzeciego Wieku,  z okazji jubileuszu wręczył okolicznościową  statuetkę dziękując za dotychczasową działalność oraz życzył dalszych sukcesów.
Słuchaczki  reprezentujące UTW  miały okazję do przedstawienia  swoich talentów  przed uczestnikami zabawy.

   Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego liczy ponad 150 członków. Realizacja celów statutowych odbywa się stosownie do bieżących możliwości Stowarzyszenia. Nasza działalność nie byłaby możliwa bez wsparcia dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych p. Anny Sokołowskiej

i p. Iwony Dudki.


Cele stowarzyszenia realizowane są przez następujące formy działalności:
1. Wykłady,  cieszące się dużym zainteresowaniem, odbywały się średnio 2 razy w miesiącu.
W okresie pięciu lat odbyło się 75 wykładów : w roku 2012 - 9 spotkań,
w roku 2013 – 20 wykładów, w roku 2014 – 13 spotkań, w 2015roku – 17 spotkań, w 2016r. – 14 spotkań, w 2017r. do 31 maja – 6 spotkań.
Wiele z nich, ze względu na szczególną tematykę, miało charakter otwarty. Wykłady prowadzili ciekawi prelegenci, wśród których byli m. in. dr Mariusz Nyk, dr Krzysztof Grzelak, prof. Tomasz Borecki, o. Leon Knabit, prof. Eugeniusz Wojciechowski, dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. Józef Drzewoski, psycholog Ewa Czernik, prof. Józef Kurowski, satyryk Jacek Fedorowicz.
2. Teatr / Kino :   
W omawianym okresie zorganizowano 36 wyjazdów na spektakle  teatralne,  które odbywały się co najmniej raz w miesiącu, grupa liczyła od 30 - 50 osób.
3. Wycieczki i inne działania :
    Impreza integracyjna - '' Studniówka BIS 2016 ''
    Zabawa taneczna - '' Senioralia  2015/2016 ''
    Wycieczka do Planetarium w Łodzi –  '' Gwiazdozbiory jesiennego nieba ''
    Impreza karnawałowa ,,Ostatki’’
    Spotkanie z okazji ,,Dnia Kobiet’’ - z zespołem wokalnym „Brzezinianki”
4.  Zajęcia dla słuchaczy UTW  :
    Zajęcia  nauki języka  angielskiego  prowadziły : 

p. Aleksandra  Cyganek-Klimczak, p. Agnieszka Dmowska oraz na bieżąco p. Maria Nockowska -nauczycielki ZSP w Brzezinach
    Zajęcia rekreacyjno-usprawniające - prowadzi

p. Małgorzata Stawińska
    Zajęcia  nauki obsługi komputera  -  prowadziła 

p. Katarzyna Kawecka 
    Zajęcia nauki pływania na basenie 
    Zajęcia kulinarne - prowadziła

p. Marianna Walak
    Zajęcia taneczne - prowadzi p. Paweł Zybała 


W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia zrealizował 15 projektów.
Na  XIV Powiatowym Spotkaniu Noworocznym Stowarzyszenie „Nasz Powiat” otrzymało statuetkę Lidera Promocji Powiatu Brzezińskiego 2015 r.
W styczniu 2017 r. statuetkę Lidera Promocji Powiatu Brzezińskiego otrzymała
prezes Stowarzyszenia p. Jolanta Wojciechowska

Zainteresowanych  działalnością  Stowarzyszenia oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego zapraszamy na naszą stronę www.naszpowiat.eu., którą  prowadzi p. Katarzyna Kawecka. O naszej działalności informujemy również na stronie www. Starostwa oraz w Brzezińskim Informatorze Samorządowym.

 

galeria zdjęć

 


 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat"

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny


Sprawozdanie  merytoryczne Zarządu

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

z działalności Stowarzyszenia  Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat"

 

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2016 r.– 31.12.2016 r.

 

 

 

Sprawozdanie finansowe

za okres 01.01.2015 – 31.12.2015


Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 roku, na które składa się:
•    Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
•    Rachunek wyników  za okres

     01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
•    Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy         o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

 

 

 

 

 

Lider Promocji Powiatu

Brzezińskiego 2015


Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2014 – 31.12.2014
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2014 roku, na które składa się:
•    Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.
•    Rachunek wyników za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
•    Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy      o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

 

 W wyniku jawnego głosowania  wybrany został nowy  Zarząd:
1 . Jolanta Wojciechowska     - prezes
2.  Ewa Kowalczyk        - wiceprezes
3.  Ewa Dorożyńska       - sekretarz
4.  Mariusz Guzicki        - skarbnik
5.  Iwona Dudka             - członek

DZIAŁAMY JUŻ TRZY LATA

Mijają trzy lata od powstania Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego  „Nasz Powiat”. 

Inicjatorem i pomysłodawcą  Stowarzyszenia  był Starosta Edmund Kotecki,a członkami /założycielami - uczestnicy pierwszego zebrania , które odbyło się   28 listopada 2011 roku  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. 

Członkowie  wybrali Zarząd  Stowarzyszenia  w składzie :
prezes -  Jolanta Wojciechowska,
wiceprezes -    Krzysztof Czułno,
sekretarz  -  Ewa Kalińska,
skarbnik -  Mariusz Guzick, i
członek  Zarządu – Alina Walaszczyk.

Celem powołanego Stowarzyszenia  było m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego, pielęgnowanie tradycji i integracja społeczności lokalnej oraz popieranie i organizowanie działalności zmierzającej do nawiązywania współpracy między organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta i gmin powiatu brzezińskiego oraz powiatów i miejscowości partnerskich w kraju i zagranicą.
        Od października 2012 r. w ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego, który liczy 134 słuchaczy. Zainteresowani uczestnictwem w zajęciach UTW zobowiązani są do złożenia  deklaracji uczestnictwa oraz  wniesienia  ustalonej  opłaty  / 30 zł na rok akademicki/.  Na organizowane  zajęcia i spotkania  regularnie uczęszcza ok. 70 osób .
        Cele stowarzyszenia były realizowane przez następujące formy działalności:

1.    Na  podstawie analizy ankiet zaplanowano  plan  wykładów  i rodzaje zajęć. W okresie 3 lat odbywały  się  średnio 2 spotkania w miesiącu.  Ogółem odbyły się 43 spotkania : w 2012 r. – 9 spotkań, w 2013 r. – 20 wykładów,w 2014 r. – 13 spotkań. Tematyka była bardzo różnorodna : od geografii, poprzez zdrowie, prawo, problemy lokalne czy krajowe.

W spotkaniach uczestniczyło od 30 - 80 osób.
2.    Wyjazdy do kina/teatru  odbywały się co najmniej raz w miesiącu. Łącznie zorganizowano 17 wyjazdów, w tym 3 do kina a pozostałe  w większoścido Teatru Muzycznego w Łodzi na koncerty, spektakle teatralne, Uczestniczyło w nich  każdorazowo 20 - 50 osób,
3.    Organizację zajęć :
- nauki języka angielskiego (grupa liczy 15 osób),
- rekreacyjno-usprawniających (grupa liczy 16 osób),
- obsługi komputera   (zajęcia trwały do czerwca 2014 r.),
- aerobiku na basenie (grupa liczy 15 osób),
- zajęcia kulinarne.
       Udział w zajęciach był bezpłatny wówczas , gdy Stowarzyszenie realizowało projekty. Obecnie  uczestnicy częściowe ponoszą koszty uczestnictwa w zajęciach  (opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby osób w grupie). Zajęcia kończą  się w czerwcu 2014 r.  każdego roku w związku z przerwą wakacyjną, a wznawiane  są po wakacjach tj.  w październiku.
4.    Zarząd Stowarzyszenia napisał i złożył do różnych instytucji 14 ofert realizacji zadań publicznych, z czego zrealizowano  7 projektów,w tym 2 z Rządowego Programu  na rzecz Aktywności Osób Starszych ogłoszonego i współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W   2015 r. Stowarzyszenie wzięło udział w II  edycji  otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu  na rzecz Aktywności Osób Starszych  na lata 2014-2020 ogłoszonego i współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Złożyliśmy projekt pt. ''AKTYWNI  60+''. Wartość projektu :   53918 zł / wartość dotacji  48418 zł . Okres  realizacji od kwietnia do grudnia 2015 roku . Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.
 Złożyliśmy także ( wspólnie z DPS W Brzezinach)  ofertę do RCPS  na realizację zadania dla osób niepełnosprawnych „RAZEM  PO ZDROWIE’’, którego  realizacja przewidziana jest w okresie czerwiec-wrzesień 2015 r.
Niestety,  nie wszystkie składane oferty  uzyskują  pozytywną ocenę pozwalającą na  zakwalifikowywanie  ich  do realizacji; istotną  barierą  jest często konieczność  posiadania finansowego wkładu własnego.
Realizacja  wielu projektów możliwa była dzięki ofiarnej i bezinteresownej pracy wolontariuszy, którymi byli członkowie Stowarzyszenia, a także uczniów i nauczycieli ZSP w Brzezinach.


 Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Jadwigi Okrasy, która nieodpłatnie zajmuje się szeroko pojętą księgowością Stowarzyszenia. Dziękujemy także Pani Katarzynie Kaweckiej, która  wolontarystycznie prowadzi  i aktualizuje stronę internetową Stowarzyszenia.                              

    
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada żadnych środków trwałych – całość prac związanych z jego działalnością  jest wykonywana na sprzęcie, który jest własnością członków.
Zarząd pełni swoje funkcje na zasadach wolontariatu, nie  pobiera z tego tytułu  wynagrodzenia.
W ramach promocji Stowarzyszenie wykupiło  domenę  www.naszpowiat.eu

Zainteresowanych  działalnością  Stowarzyszenia oraz UTW zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdują się informacje, zdjęcia, prezentacje, ogłoszenia i różne ciekawostki.
Zapraszam także na spotkania, które jako prezes pełnię w ramach dyżurów w siedzibie Stowarzyszenia

  - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;  ul. Konstytucji 3 Maja 5.


                                                                                            Prezes Stowarzyszenia
                                                                                            Jolanta Wojciechowska

 galeria zdjęć

Więcej
Co nowego? Poprzednie